[LLIBRE 1993] «Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787-1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país»

1993.09.80.Roura.catHistòria Gas [1993.09.80]

Fàbregas, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787-1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país.

Presentació de Pere Duran Farell, President de Gas Natural SDG, S.A.

Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana, 143 pp.

ISBN 84-604-6029-0, ISBN 978-84-604-6029-9 [Gas Natural SDG, S.A.] y ISBN 84-7739-529-2, ISBN 978-84-7739-529-4 [Enciclopèdia Catalana]

Seguir leyendo [LLIBRE 1993] «Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787-1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país»

[LIBRO 1993] «Un científico catalán del siglo XIX: José Roura y Estrada (1787-1860). Enseñanzas técnicas y alumbrado de gas en la modernización del país»

1993.09.60.Roura.espHistoria Gas [1993.09.60]

Fàbregas, Pere-A. (1993): Un científico catalán del siglo XIX: José Roura y Estrada (1787-1860). Enseñanzas técnicas y alumbrado de gas en la modernización del país

Presentación de Pere Duran Farell, Presidente de Gas Natural SDG, S.A.

Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana,  143 pp.

ISBN 84-604-6030-4, ISBN978-84-604-6030-5

Seguir leyendo [LIBRO 1993] «Un científico catalán del siglo XIX: José Roura y Estrada (1787-1860). Enseñanzas técnicas y alumbrado de gas en la modernización del país»