CITAS DE. “Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país.”

CITAS DE: FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Pròleg de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana. [1993.09.01.y]

1996 [1] PUIG PLA, Carles (1996): «L’establiment dels cursos de mecànica a l’Escola Industrial de Barcelona (1851-1852). Precedents, professors i alumnes inicials». Quaderns d’Història de l ‘Enginyeria, vol. I, Barcelona, pp. 95-147.
1997 [2] NIETO-GALAN, Agustí (1997): «La tecnologia del vi i la destil.lació a la Catalunya del 1800». Quaderns d’Història de l ‘Enginyeria, vol. II, Barcelona, pp. 9-39.
1997 [3] VALLS JUNYENT, Francesc (1997): «Química pràctica per a la obtenció del vi». Quaderns d’Història de l’Enginyeria, vol. II, Barcelona, pp.171-173.
2000 [4] ALAYO I MANUBENS, Joan Carles (2000): La introducció del gas i l’electricitat a Sabadell, 1852-1930. Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach.
2000 [5] ALAYO I MANUBENS, Joan Carles (2000): El gas i l’electricitat a la vila de Vilafranca del Penedès. Vilafranca del Penedès: Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
2005 [6] ARROYO, Mercedes (2005): «Etat de l’historiographie de l’industrie gazière. Sources & Bibliographie. L’Espagne». Dans PAQUIER, Serge et WILLIOT, Jean-Pierre (dir.): L’industrie du gaz en Europe aux XIXe et XXe siècles. Bruxelles: PIE-Pewter Lang, pp. 435-437.
2006 [7] PUIG PLA, Carles (2006): Física, Tècnica i Il.lustració a Catalunya. La cultura de la utilitat: assimilar, divulgar, aprofitar. Tesis Doctoral Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències, Barcelona.
2007 [8] ALAYO I MANUBENS, Joan Carles (2007): L’electricitat a Catalunya. De 1875 a 1935. Lleida, Pagès editors.
2009 [9] MOYANO, Florenti (2009): Un model d’empresa energètica local: “Gas Reusense” 1854-1969). Memòria de la indústria del gas a Resus. La producció de gas a partir de la destil.lació d’hulla, la implantació elèctrica a la ciutat i els derivats del petroli. Tesis Doctoral Universitat Rovira i Virgili (URV). Facultat de Lletres. Tarragona.
2010 [10] ALAYO MANUBENS, Joan Carles (2010): «Electricity in Spain, Its Introduction and Industrial Development», in Ian Inkster, Institute of Historical Research, University of London (ed.): History of Technology. London, Institute of Historical Research, University of London, vol. 30, pp. 167-178.
2010 [11] MOYANO JIMËNEZ; Florentí (2010): «Common Pathways Used for the Introduction of the Technology of Gas in Catalan Cities during theSecond Half of the Nineteenth Century. The Case of Reus and Other Similar Cities», in Roca Rosell, Antoni (ed.) (2012): The Circulation of Science and Technology. Proceedings of the 4th International Conference of the European Society for the History of Science. Barcelona, Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, pp. 677-686.
2012 [12] ARMIJO CASTRO, Francisco (2012): «Cien años de análisis de las aguas mineromedicinales». Revista Balnea (UCM), núm. 5, Madrid, pp. 1-361.
2013 [13] MOYANO, Florentí (2013): L’enllumenat públic a la ciutat de Reus. Reus: Centre de Lectura.
2016 [14] VIQUIPÈDIA (2016): «Josep Roura i Estrada». A Viquipèdia, pp. 1-5.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *