CITES DE. “Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país”

Història Gas [1993.09.01.y]

CITES DE: Fàbregas, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país

1996. 01.01 Puig-Pla, Carles (1996): L’establiment dels cursos de mecànica a l’Escola Industrial de Barcelona (1851-1852). Precedents, professors i aumnes inicials. Quaderns d’Història de la ‘Enginyeria, vol. I (1996), Barcelona, pp. 95/147

Cita: p. 112, nota 74 [Vegeu ….; Pere A. FÁBREGAS (1993) Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787-1860), Barcelona, Enciclopèdia Catalana. Gas Natural, 143 pp]

1997. 01.01 Valls Junyent, Francesc (1997): Química pràctica per a la obtenciò del vi. Quaderns d’Història de l’Enginyeria, vol. II (1997), Barcelona, pp.171/173

Cita: p. 171 [“Lusa i Roca sintetitzen els treballs recents sobre la biografia i el context intelectual de Roura de Ma. Dolors Martínez i No i Pere A. Fabregas, i recullen algunes de les aportacions d’Agustí Nieto-Galán sobre la història de l’Escola de Química de la Junta de la Comerç i del que en va ser primer director i mestre de Roura, Francesc Carbonell Bravo”]

2012. 01.01 Armijo Castro, Francisco (2012): Cien años de análisis de las aguas mineromedicinales. Revista Balnea (UCM) nº 5 (2012), Madrid, pp. 1/361

Cita: p. 135; p. 156; p. 159; p, 161; p. 234;

p. 261 [” Merece la pena destacar, como lo hace Pere Fábregas, el examen final público de Ramón Manjarrés y otros cinco compañeros realizado durante cuatro días ante 14 catedráticos, en el que no sólo debía hacer una exposición de un tema, sino responder adecuadamente a cuantas preguntas les hicieron los miembros del tribunal”];

p. 312 [Bibliografía]

2016. 05.12 Vikipedia (2016): Josep Roura i Estrada, pp. 1/5

Cita: p. 4, nota 4 [1 referència p. 2]; p. 4 [Bibliografia]

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *