[CITA CAP.LIBRO 1995] «Jaume Arbós i Tor, Un nou recurs industrial, públic i domèstic: el gas»

[CITA CAP.LIBRO] PUIG PLA, Carles i BERNAT LÓPEZ, Pasqual (1995): «Jaume Arbós i Tor, Un nou recurs industrial, públic i domèstic: el gas» a Camarasa, Josep M. i Roca Rosell, Antoni: Ciència i Tècnica als Països Catalans; una aproximació biogràfica. Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca, 2 vol, vol 1, pp. 315-345  [1995.05.01]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Pròleg de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana [1993.09.60] [vol. 1, p. 34]