[CITA CAP.LIBRO 1997] «Ciència aplicada i industrialització a Catalunya. Les aportacions de Josep Roura (1797-1860)»

[CITA CAP.LIBRO] LUSA MONFORTE, Guillermo i ROCA ROSELL, Antoni (1997): «Ciència aplicada i industrialització a Catalunya. Les aportacions de Josep Roura (1797-1860)», a  Roura, Josep (1839): Memoria sobre los vinos y su destilación y sobre los aceites, [edició facsímil 1997]. ETSIIB (UPC), Barcelona, pp. VII-XLIX [1997.06.30]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Pròleg de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana [1993.09.60] [p. IX]