[CITA LIBRO 2005] «L’energia en l’horitzó del 2030»

[CITA LIBRO] FOLCH, Ramon er alters (2005): «L’energia en l’horitzó del 2030». Barcelona: Generalitat de Catalunya [2005.11.00.a]

01

[CITA TEXTUAL] «Així mateix, els autors agraeixen la col·laboració dels experts consultats al llarg del procés d’elaboració del treball: José M. Baldasano (Universitat Politècnica de Catalunya), Juan M. Cámara (Ecotècnia), Albert Cuchí (Universitat Politècnica de Catalunya), Pere A. Fàbregas (Fundació Gas Natural), Mariano Marzo (Universitat de Barcelona), Joan Ramon Morante (CEMIC, Universitat de Barcelona), Xavier Ortega (Universitat Politècnica de Catalunya), Enric Tello (Universitat de Barcelona) i Miquel Vila (Fecsa-Endesa, antic directiu)» [p. 5]