[CITA PONENCIA 2005] «El paper de les ciutats en la protección del clima. La gramàtica de Kyoto per a les institucions municipals»

[CITA PONENCIA] ORTEGA, Jordi (2005): «El paper de les ciutats en la protección del clima. La gramàtica de Kyoto per a les institucions municipals». Seminari Paper de les entitats locals en relació amb el canvi climàtic. Diputació de Barcelona, Barcelona, 102 p. [2005.12.31]

01

[CITA OBRA] FOLCH, Ramon et alters (2005): La energía en el horizonte del 2030. Barcelona: Generalitat de Catalunya, amb la col.laboració de J. M. Baldasano, J. M. Camara, A. Cuchí, Pere A. Fàbregas, M. Marzo, J.R. Morante, X. Ortega, E. Tello i M. Vila [2005.11.00.b] [p. 45]