[CITA TESIS 2006] «Física, Tècnica i Il.lustració a Catalunya. La cultura de la utilitat: assimilar, divulgar, aprofitar»

[CITA TESIS] PUIG PLA, Carles (2006): «Física, Tècnica i Il.lustració a Catalunya. La cultura de la utilitat: assimilar, divulgar, aprofitar». Tesis Doctoral Universitat de Barcelona. Facultat de Ciències, Barcelona [2006.07.18]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Pròleg de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana [1993.09.80] [pp. 441, 684]