CITAS DE. “«Josep Mansana Terrés (1857-1934)». En Cabana, Francesc (dir.): Cien empresarios catalanes” [LID]

CITAS DE: FÀBREGAS, Pere-A. (2006): «Josep Mansana Terrés (1857 -1934)». En Cabana, Francesc (dir.): Cien empresarios catalanes. Madrid: Lid Editorial, pp. 220-228. [2016.12.20]

2007 [1] ALAYO I MANUBENS, Joan Carles (2007): L’electricitat a Catalunya. De 1875 a 1935. Lleida, Pagès editors.
2008 [2] GARCÍA RUIZ, José Luis (2008): «Francesc CABANA (coord.), Cien empresarios catalanes, Madrid, LID Editorial Empresarial, prólogo de Jordi Maluquer de Motes, 2006, 784 pp.». Revista de Historia Industrial, vol.17, num. 36, pp. 183-187.
2012 [3] CUBERO GUARDIOLA, José Antonio (2012): La aventura hidroeléctrica en el Valle del Ésera. Huesca: Diputación Provincial de Huesca