[CITA RESEÑA 2008] «Francesc CABANA (coord.), Cien empresarios catalanes, Madrid, LID Editorial Empresarial, prólogo de Jordi Maluquer de Motes, 2006, 784 pp.»

[CITA RESEÑA] GARCÍA RUIZ, José Luis (2008): «Francesc CABANA (coord.), Cien empresarios catalanes, Madrid, LID Editorial Empresarial, prólogo de Jordi Maluquer de Motes, 2006, 784 pp.». Revista de Historia Industrial, vol.17, num. 36, pp. 183-187 [2008.05.01]

01 [CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (2006): «Josep Mansana Terrés (1857-1934)». En Cabana, Francesc (dir.): Cien empresarios catalanes. Madrid: Lid Editorial, pp. 220- 228 [2006.12.20] [p. 186]