[CITA LIBRO 2009] «Fàbrica, taller i laboratori. La Junta de Comerç de Barcelona: Ciència i Tècnica per a la Indústria i el Comerç (1769-1851)»

[CITA LIBRO] BARCA SALOM, Francesc X.; BERNAT, Pasqual; PONT I ESTRADERA, Maria, PUIG-PLA, Carles (coord.)(2009): Fàbrica, taller i laboratori. La Junta de Comerç de Barcelona: Ciència i Tècnica per a la Indústria i el Comerç (1769-1851). Barcelona: Cambra de Comerç deBarcelona. [2009.06.30]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científico catalán del siglo XIX: José Roura Estrada, enseñanzas técnicas y alumbrado de gas en la modernización del país. Prólogo de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana. [1993.09.60] [p. 345]