PONENCIA. Barcelona y el gas, cerca de 200 años de relación. Una primera aproximación (texto)

Historia Gas [2009.10.29.a]2009.10.29.a.Barcelona y el gas.Una primera.AMCTAIC.texto

Pere-A. Fàbregas (2009): Barcelona y el gas, cerca de 200 años de relación. Una primera aproximación (texto)

VIII Jornades d’Arquelogia Industrial de Catalunya ‘Barcelona i les Grans Fàbriques del segle XIX-XX’

Associació del Museo de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC), Barcelona, 21 p.

 [Publicado texto en CD: VIII Jornades d’Arquelogia Industrial de Catalunya ‘Barcelona i les Grans Fàbriques del segle XIX-XX’, Barcelona, 2009]

ARCHIVOS: 2009.10.29.a.Barcelona y el gas.Una primera.AMCTAIC.texto