[CITA CAP.LIBRO 2010] «Electricity in Spain, Its Introduction and Industrial Development»

[CITA CAP.LIBRO] ALAYO MANUBENS, Joan Carles (2010): «Electricity in Spain, Its Introduction and Industrial Development», in Ian Inkster, Institute of Historical Research, University of London (ed.): History of Technology. London, Institute of Historical Research, University of London, vol. 30, pp.167-178 [2010.06.30]

01 [NOTA] Difusión restringida
02

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Pròleg de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana [1993.09.60] [p. 178]