[CITA INVESTIGACIÓN 2013] « Ovens of manufactured gas: the incorporation of new technologies in Spanish gasworks (1842-1960)»

[CITA INVESTIGACIÓN] BARCA SALOM, Francesc X. (2013): «Ovens of manufactured gas: the incorporation of new technologies in Spanish gasworks (1842-1960)», en GRHCT -Grup de Recerca d´Història de la Ciència i de la Tècnica- Trabajos de investigación, 2013. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 20 p. [2013.06.30]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1989): «Gas Cádiz (1845/1969)». Cuadernos de Historia Grupo Catalana de Gas, núm. 1, febrero de 1989 [1989.02.99] [pp. 10, 14]

02

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Pròleg de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana [1993.09.60] [p. 1]

[CITA LIBRO 2013] «L’enllumenat públic a la ciutat de Reus (1855-1965). Dels fanals de gas a les làmpades elèctriques»

[CITA LIBRO] MOYANO, Florentí (2013): «L’enllumenat públic a la ciutat de Reus (1855-1965). Dels fanals de gas a les làmpades elèctriques». Reus: Centre de Lectura [2013.06.30]

01

[CITA TEXTUAL] «També dec un reconeixement a la col·laboració i assessorament desinteressat d’especialistes en la història de la indústria del gas i de l’energia elèctrica. Els seus textos han estat imprescindibles per donar profunditat al text que ara es presenta. Gràcies […] a estudiosos com l’historiador i exdirector general de la Fundació Gas Natural Fenosa, Pere A. Fàbregas, …» [pp. 26-27]

02

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Pròleg de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, A. / Enciclopèdia Catalana [1993.09.80] [pp. 134. 295]

03 [CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (2003): La globalización en el siglo XIX: Málaga y el gas. Sevilla: Ateneo de Sevilla / Universidad de Sevilla. Premio de Historia 2001 del Ateneo de Sevilla [2003.10.27] [pp. 83, 295]

[CITA TESIS 2013] «Cádiz durante el Sexenio Democrático: el conflicto Iglesia-secularización»

[CITA TESIS] OROZCO GUERRERO, Antonio (2013): «Cádiz durante el Sexenio Democrático: el conflicto Iglesia-secularización». Tesis Doctoral Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Facultad de Geografía e Historia. Madrid [2013.06.30]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (2003): La globalización en el siglo XIX: Málaga y el gas. Sevilla: Ateneo de Sevilla / Universidad de Sevilla. Premio de Historia 2001 del Ateneo de Sevilla [2003.10.27] [p. 93]