[CITA INVESTIGACIÓN 2013] « Ovens of manufactured gas: the incorporation of new technologies in Spanish gasworks (1842-1960)»

[CITA INVESTIGACIÓN] BARCA SALOM, Francesc X. (2013): «Ovens of manufactured gas: the incorporation of new technologies in Spanish gasworks (1842-1960)», en GRHCT -Grup de Recerca d´Història de la Ciència i de la Tècnica- Trabajos de investigación, 2013. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 20 p. [2013.06.30]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1989): «Gas Cádiz (1845/1969)». Cuadernos de Historia Grupo Catalana de Gas, núm. 1, febrero de 1989 [1989.02.99] [pp. 10, 14]

02

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Pròleg de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana [1993.09.60] [p. 1]