PONÈNCIA. La politica energètica i ambiental de la UE i les peculiarietats d’Espanya

Sector En2013.09.18.LECEergia [2013.09.18]

Pere-A. Fàbregas (2013): La politica energètica i ambiental de la UE i les peculiarietats d’Espanya

Dinar Col.loqui Círculo Ecuestre i el Comitè Espanyol de la LE2013.09.18.LECE.fotoCE (Lliga Europea de Cooperació Econòmica)

Ciírculo Ecuestre, Barcelona.

ARXIUS: 
2013.09.18.LECE