PONÈNCIA. Josep Mansana Tarrés, enginyer, creador i primer CEO de la Catalana de Gas i Electricitat

Història Gas [2013.12.13]2013.12.13.AMCTAIC.IX Jornades Arqueologia Industrial.ponencia.PF

Pere-A. Fàbregas (2013): Josep Mansana Tarrés, enginyer, creador i primer CEO de la Catalana de Gas i Electricitat

IX Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya Ciència, Tècnica i Industria.

Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya. Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, Barcelona

ARXIUS: 2013.12.13.AMCTAIC.IX Jornades Arqueologia Industrial.ponencia.PF