[LLIBRE 2014] «Pere Duran Farell. Biografia»

Històr2014.06.16.Llibre Durania Pere Duran Farell [2014.06.16]

Fàbregas, Pere-A. (2014): Pere Duran Farell. Biografia

Biblioteca d’empresaris, 1.

Barcelona: RBA La Magrana, 238 pp.

 ISBN 978-84-8264-686-2

[La Biblioteca d’empresaris es un projecte de RBA amb la Societat d’Estudis Econòmics i el Foment del Treball Nacional]

Seguir leyendo [LLIBRE 2014] «Pere Duran Farell. Biografia»