[LLIBRE 2014] «Pere Duran Farell. Biografia»

Històr2014.06.16.Llibre Durania Pere Duran Farell [2014.06.16]

Fàbregas, Pere-A. (2014): Pere Duran Farell. Biografia

Biblioteca d’empresaris, 1.

Barcelona: RBA La Magrana, 238 pp.

 ISBN 978-84-8264-686-2

[La Biblioteca d’empresaris es un projecte de RBA amb la Societat d’Estudis Econòmics i el Foment del Treball Nacional]

SUMARI

 • Els orígens, la família, els estudis
 • Els inicis a Hidroeléctrica de Cataluña
 • La trobada amb Catalana de Gas
 • El cas de La Maquinista
 • Empreses, aficions i autopistes
 • El primer Gas Natural SA
 • La introducció de l’energia nuclear
 • La refineria de Catalunya
 • El gas natural: públic o privat?
 • La transició i la política
 • La crisi dels primers vuitanta
 • El gas natural: problemes i oportunitats
 • Una reorientació vital: la cultura
 • El nou Gas Natural SDG
 • Les darreres actuacions