[LLIBRE 2014] «Gas Natural Fenosa, de Barcelona al món. Els primers 170 anys d’història»

Història Gas [2014.12.25.b]

Fàbregas, Pere-A. (2014): Gas Natural Fenosa, de Barcelona al món. Els primers 170 anys d’història

Pròleg de Salvador Gabarró Serra, President de Gas Natural Fenosa

Barcelona: Gas Natural Fenosa, 351 pp.

ÍNDEX

Pròleg
Introducció
La Societat Catalana per l’Enllumenat per Gas (1843/1860)
La pèrdua de l’enllumenat públic i l’expansió a Andalusia i Galicía (1860/1890)
L’aparició de l’electricitat i el final de la competència amb el gas (1890/1910)
La Catalana de Gas i Electricitat (1911/1920)
De l’electricitat al gas, i de nou a l’electricitat (1921/1955)
Del gas manufacturat al gas natural (1955/1975)
De la transició política al Protocol del Gas (1975/1990)
El gran canvi: Gas Natural SDG (1991/1997)
Liberalització, noves activitats i acostament del gas i l’electricitat (1998/2009)
Gas Natural Fenosa
Epíleg
Apèndix
Autor
Fotografies

ARXIUS: 2014.12.25.b.GNF, de Barcelona al mon.cat.red