PARAULES. Jornada sobre la nova Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions [CCF]

2015.03.04.CCF.Jornada Llei Fundacions.2

Fundacions [2015.03.04]

Pere-A. Fàbregas (2015): Paraules d’inauguració de la Jornada sobre la nova Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions
declarades d’utilitat pública

Coordinadora Catalana de Fundacions

Cercle d’Economia, Barcelona

ARXIUS:

Programa:  2015.03.04.CCF.Llei Protectorat

Nota Premsa:  2015.03.04.CCF.Jornada Llei Protectorat.NP