[CITA LIBRO 2015] «Un país a l’ombra. Vida de Josep Maria Vilaseca Marcet (1919-1995)»

[CITA LIBRO] AMAT, Jordi (2015): Un país a l’ombra. Vida de Josep Maria Vilaseca Marcet (1919-1995). Barcelona: L’Avenç [2015.06.30]

01

[CITA TEXTUAL] «”Creador de la estructuración jurídica inicial de ESADE”. Així defineix Pere-A. Fàbregas el paper de Vilaseca a l’escola de negocis. Un paper poc lluent, però del tot necessari. I un paper en el qual va tenir continuïtat. Quant s’havia de reformar legalment l’empresa, els convenis, constituir-se en fundació … ell sempre hi era. El jesuïta pare Tomàs ho va sintetitzar en una frase que resumeix de manera clara la funció de Vilaseca a l’Escola. “Tenia una qualitat intel·lectual que li permetia detectar de seguida el problema i trobar també la millor solució”. […[ El solar d’Esade per edificar la seva seu es va comprar en bona mesura gràcies a un donatiu de l’empresa Roca» [pp. 124-125]

02 [CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (2004): Arrels d’un futur: Una historia de ESADE y de la Asociación de Antiguos Alumnos. Prólogo de Joan Rigol. Barcelona: ESADE. [2004.11.04] [p. 301]