[CITA ENCICLOPEDIA 2016] «Josep Roura i Estrada»

[CITA ENCICLOPEDIA] VIQUIPÈDIA (2016): «Josep Roura i Estrada», 5 p. [2016.05.11]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Pròleg de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana. [1993.09.80] [p. 5]

[CITA ENCICLOPEDIA 2016] «Ricardo Margarit»

[CITA ENCICLOPEDIA] WIKIPEDIA (2016): «Ricardo Margarit», 3 p. [2016.05.11]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (2013): «De la Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas a Gas Natural Fenosa: tecnología, mercados e impacto en la sociedad». A Cicle de Conferències: 150 aniversari Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya. Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya. Sabadell [2013.05.30] [p. 3]