[CITA LIBRO 2017] «Història de la indústria del gas a Catalunya»

[CITA LIBRO] SUDRIÀ TRIAY, Carles i AUBANELL JUBANY, Anna Maria (2017): «Història de la indústria del gas a Catalunya». Sabadell: Fundació Gas Natural Fenosa [2017.06.30]

01

[CITA TEXTUAL] «Finalment, volem donar les gràcies als senyors Pere A. Fàbregas i Martí Solà, anterior i actual directors generals de la Fundació Gas Natural Fenosa per la confiança dipositada en nosaltres» [p. 8]

02

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científico catalán del siglo XIX: José Roura Estrada, enseñanzas técnicas y alumbrado de gas en la modernización del país. Prólogo de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana [1993.09.60] [pp. 13, 178]

03

[CITA OBRA[ FÀBREGAS, Pere-A. (2003): La globalización en el siglo XIX: Málaga y el gas. Sevilla: Ateneo de Sevilla / Universidad de Sevilla. Premio de Historia 2001 del Ateneo de Sevilla [2003.10.27] [pp. 17, 178]