[CITA LIBRO 2018] «Guillermo Lusa Monforte. Història, enginyeria i compromís»

[CITA LIBRO] ROCA ROSELL, Antonni i COROMINAS SUBIAS, Albert (2018): «Guillermo Lusa Monforte. Història, enginyeria i compromís». Barcelona: Universitat Politènica de Catalunya (UPC) [2018.09.01]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Pròleg de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana. [1993.09.80] [p. 382]