Archivo de la categoría: b01. Sector Energía

CITAS DE. «Política energética de la COmunidad Económica Europea» [OILGAS]

CITAS DE: FÀBREGAS, Pere-A. (1983): «Política energética de la Comunidad Económica Europea». Oilgas, abril 1983, pp. 65-77. [1983.04.30]

2019 [1] FERNÁNDEZ PARADAS; Mercedes; MARTÍNEZ LÓPEZ, Alberte y MIRÁS ARAUJO; Jesús (2019): «The gas companies in Spain, a long-run approach (1842–2018)». Business History, 11 nov 2019, DOI: 10.1080/00076791.2019.1683162

CURSOS. La política energètica catalana en relació a la Comunitària

Sector Energia [1982.11.00.La politica energetica catalana en relacio a la Comunitaria1982.11.00]

Pere-A. Fàbregas (1982): La política energètica catalana en relació a la Comunitària

IV Curs sobre les Comunitats Europees

Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Finances), Ministerio de Asuntos Exteriores, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Barcelona.

ARXIUS: 1982.11.00.La politica energetica catalana en relacio a la Comunitaria.No disponible

CAPÍTOL LLIBRE. Estudis i propostes tècniques per el desenvolupament de la política tecnològica i Energètica del Govern de la Generalitat

Sector Energia [1982.10.00]1982.10.00.Planificacio energetica a Catalunya

Pere-A. Fàbregas (1982): Planificació Energètica a Catalunya a Generalitat de Catalunya: Estudis i propostes tècniques per el desenvolupament de la política tecnològica i Energètica del Govern de la Generalitat

Generalitat de Catalunya, Barcelona, p. 43/53

ARXIUS: 1982.10.00.Planificacio energetica a Catalunya

 

ISBN 84-85809-12-2

ISBN 978-84-85809-12-7

CURSOS. La política energètica des d’una òptica catalana

Sector Energia 1982.05.99.La politica energetica des d'una optica catalana[1982.05.99]

Pere-A. Fàbregas (1982): La política energètica des d’una òptica catalana

III Curs sobre les Comunitats Europees

Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Finances), Ministerio de Asuntos Exteriores, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Barcelona.

ARXIUS: 1982.05.99.La politica energetica des d’una optica catalana.No disponible

CAPÍTOL LLIBRE. Llibre Blanc sobre la repercussió econòmica a Catalunya de l’entrada de Espanya a les Comunitats Econòmiques Europees

Sector Energia [1982.00.00] 1982.00.00.La politica energetica comunitaria i Catalunya

Pere-A. Fàbregas (1982): La Política Energètica Comunitaria i Catalunya a Institut d’Investigacions Econòmiques: Llibre Blanc sobre la repercussió econòmica a Catalunya de l’entrada de Espanya a les Comunitats Econòmiques Europees

Generalitat de Catalunya, Barcelona, p. 294/308. ISBN 84-500-5490-7, ISBN 978-84-500-5490-3

ARXIUS: 1982.00.00.La politica energetica comunitaria i Catalunya

CURSOS. La política energètica des d’una òptica catalana

Sector Energia [1981981.11.00.La politica energetica des d'una optica catalana1.11.00]

Pere-A. Fàbregas (1981): La política energètica des d’una òptica catalana

II Curs sobre les Comunitats Europees

Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Finances), Ministerio de Asuntos Exteriores, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Barcelona

ARXIUS: 1981.11.00.La politica energetica des d’una optica catalana.No disponible

PONÈNCIA. La Política Energètica Comunitaria i Catalunya

Sector Energía [1981.07.00]1981.07.00.La Politica Energetica Comunitaria i Catalunya

Pere-A. Fàbregas (1981): La Política Energètica Comunitaria i Catalunya

Repercussió econòmica a Catalunya de l’entrada de Espanya a les Comunitats Econòmiques Europees

Generalitat de Catalunya, Barcelona, 38 p.

[publicada com capítol de llibre el 1982]

ARXIUS: 1981.07.00.La Politica Energetica Comunitaria i Catalunya

CITAS DE. “Un ensayo de estructura energética comparada: España y la C.E.E.” [SEDIGAS]

CITAS DE: FÀBREGAS, Pere-A.  (1981): «Un ensayo de estructura energética comparada: España y la C.E.E.». En VII Asamblea Técnica de Gas. Tarragona: Sedigas [1981.05.27]

1983  [1] SUDRIÀ, Carles (1983): «Notas sobre la implantación y el desarrollo de la industria del gas en España, 1840-1901». Revista de Historia Económica, núm. 2, Otoño de 1983, Madrid, pp. 97-118.

CURSOS. La política energètica des d’una òptica catalana

Sector Energia [1981.031981.03.16.La politica energetica des d'una optica catalana.16]

Pere-A. Fàbregas (1981): La política energètica des d’una òptica catalana

I Curs sobre les Comunitats Europees

Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Finances), Ministerio de Asuntos Exteriores, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Barcelona, 31 p.

ARXIUS: 1981.03.16.La politica energetica des d’una optica catalana

PONÈNCIA. Planificació Energètica a Catalunya

Secto1981.01.10.Planificacio Energetica a Catalunyar Energía [1981.01.10]

Pere-A. Fàbregas (1981): Planificació Energètica a Catalunya

Jornades sobre Estudis i Propostes tècniques per al desenvolupament de la política tecnològica i energètica del Govern de la Generalitat

 Departament d’Industria i Energia. Generalitat de Catalunya, Barcelona, 6 p.

 ARXIUS: 1981.01.10.Planificacio Energetica a Catalunya.No disponible

[publicado en libro en 1982]

CAPÍTOL LLIBRE. Resolucions del Congrés de la Cultura Catalana

Sector Energia [1978.99.99]1978.99.99.Quina ha d'esser la poltica energetica

Pere-A. Fàbregas (1978): Quina ha d’esser la politica energètica? a Congrés de la Cultura Catalana: Resolucions del Congrés de la Cultura Catalana, volum 2,

Congrés de Cultura Catalana, Barcelona, p. 122/123. ISBN 84-297-1402-2, ISBN 978-84-297-1402-9

ARXIUS: 1978.99.99.Quina ha d’esser la politica energetica