Archivo de la categoría: b01. Sector Energía

CURSOS. La política energètica des d’una òptica catalana

Sector Energia [1981.031981.03.16.La politica energetica des d'una optica catalana.16]

Pere-A. Fàbregas (1981): La política energètica des d’una òptica catalana

I Curs sobre les Comunitats Europees

Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Finances), Ministerio de Asuntos Exteriores, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Barcelona, 31 p.

ARXIUS: 1981.03.16.La politica energetica des d’una optica catalana

PONÈNCIA. Planificació Energètica a Catalunya

Secto1981.01.10.Planificacio Energetica a Catalunyar Energía [1981.01.10]

Pere-A. Fàbregas (1981): Planificació Energètica a Catalunya

Jornades sobre Estudis i Propostes tècniques per al desenvolupament de la política tecnològica i energètica del Govern de la Generalitat

 Departament d’Industria i Energia. Generalitat de Catalunya, Barcelona, 6 p.

 ARXIUS: 1981.01.10.Planificacio Energetica a Catalunya.No disponible

[publicado en libro en 1982]

CAPÍTOL LLIBRE. Resolucions del Congrés de la Cultura Catalana

Sector Energia [1978.99.99]1978.99.99.Quina ha d'esser la poltica energetica

Pere-A. Fàbregas (1978): Quina ha d’esser la politica energètica? a Congrés de la Cultura Catalana: Resolucions del Congrés de la Cultura Catalana, volum 2,

Congrés de Cultura Catalana, Barcelona, p. 122/123. ISBN 84-297-1402-2, ISBN 978-84-297-1402-9

ARXIUS: 1978.99.99.Quina ha d’esser la politica energetica