Archivo de la categoría: b05. Fundaciones

COMPAREIXENÇA PARLAMENTARIA. Parlament de Catalunya. Resposta Pere-A. Fàbregas preguntes diputades i diputats

B. TORN DE RÈPLICA

Fundacions [2014.10.22]

Compareixença de Pere-A. Fábregas, president de la Coordinadora Catalana de Fundacions (2014): Proposició de Llei de Transparència, accés a la informació i bon govern

  • a. Torn de Compareixença
  • b. Torn de Rèplica

Parlament de Catalunya. Comissió d’Afers Institucionals. Barcelona (Canal Parlament)

COMPAREIXENÇA PARLAMENTARIA. Parlament de Catalunya. Compareixença Pere-A. Fàbregas. Proposició Llei Transparència

A.TORN DE COMPAREIXENÇA

Fundacions [2014.10.22]

Compareixença de Pere-A. Fábregas, president de la Coordinadora Catalana de Fundacions (2014): Proposició de Llei de Transparència, accés a la informació i bon govern

  • a. Torn de Compareixença
  • b. Torn de Rèplica

Parlament de Catalunya. Comissió d’Afers Institucionals. Barcelona (Canal Parlament)

ENTREVISTA RADIO: Fábregas: “La gestión es buena o mala. Luego hay propiedad pública o privada”

Fundaciones [2012.12.18]

Entrevista con Pere-A. Fàbregas (2012): Fábregas: “La gestión es buena o mala. Luego hay propiedad pública o privada”

Gestiona Radio, Madrid. Programa: Primera Hora. Periodista: Arturo Criado [grabado en estudio]

ARCHIVOS: