Archivo de la categoría: a24. Comparecencia parlamentaria

COMPAREIXENÇA PARLAMENTARIA. Proposició Llei Transparència, accés a la informació pública i bon govern

A.TORN DE COMPAREIXENÇA

B. TORN DE RÈPLICA

Sector Fundacions [2014.10.22]

Compareixença de Pere-A. Fábregas, president de la Coordinadora Catalana de Fundacions (2014): Proposició de Llei de Transparència, accés a la informació i bon govern

  • a. Torn de Compareixença
  • b. Torn de Rèplica

Parlament de Catalunya. Comissió d’Afers Institucionals. Barcelona (Canal Parlament)