Archivo de la etiqueta: Barcelona

LIVRE. Gas Natural Fenosa, de Barcelone au monde entier. Les 170 premières anneés de son histoire

Histoire Gaz [2014.12.25.d]

Pere-A. Fàbregas (2014): Gas Natural Fenosa, de Barcelone au monde entier. Les 170 premières anneés de son histoire

Prologue de Salvador Gabarró Serra, Président de Gas Natural Fenosa

Gas Natural Fenosa, Barcelone, 147 p.

Seguir leyendo LIVRE. Gas Natural Fenosa, de Barcelone au monde entier. Les 170 premières anneés de son histoire

BOOK. Gas Natural Fenosa, from Barcelona to the World. The First 170 Years

Gas History [2014.12.25.c]

Pere-A. Fàbregas (2014): Gas Natural Fenosa, from Barcelona to the World. The First 170 Years

Prologue of Salvador Gabarró Serra, Chairman of Gas Natural Fenosa

Gas Natural Fenosa, Barcelona, 351 p.[hardback edition with box]

Seguir leyendo BOOK. Gas Natural Fenosa, from Barcelona to the World. The First 170 Years

LLIBRE. Gas Natural Fenosa, de Barcelona al món. Els primers 170 anys d’història

Història Gas [2014.12.25.b]

Pere-A. Fàbregas (2014): Gas Natural Fenosa, de Barcelona al món. Els primers 170 anys d’història

Pròleg de Salvador Gabarró Serra, President de Gas Natural Fenosa

Gas Natural Fenosa, Barcelona, 351 p.[edició en cartoné amb caixa]

Seguir leyendo LLIBRE. Gas Natural Fenosa, de Barcelona al món. Els primers 170 anys d’història

LIBRO. Gas Natural Fenosa, de Barcelona al mundo. Los primeros 170 años de historia

Historia Gas [2014.12.25.a]

Pere-A. Fàbregas (2014): Gas Natural Fenosa, de Barcelona al mundo. Los primeros 170 años de historia

Presentación de Salvador Gabarró Serra, Presidente de Gas Natural Fenosa

Gas Natural Fenosa, Barcelona, 351 p.[edición en cartoné con caja]

 

Seguir leyendo LIBRO. Gas Natural Fenosa, de Barcelona al mundo. Los primeros 170 años de historia

COMPAREIXENÇA PARLAMENTARIA. Proposició Llei Transparència, accés a la informació pública i bon govern

A.TORN DE COMPAREIXENÇA

B. TORN DE RÈPLICA

Sector Fundacions [2014.10.22]

Compareixença de Pere-A. Fábregas, president de la Coordinadora Catalana de Fundacions (2014): Proposició de Llei de Transparència, accés a la informació i bon govern

  • a. Torn de Compareixença
  • b. Torn de Rèplica

Parlament de Catalunya. Comissió d’Afers Institucionals. Barcelona (Canal Parlament)

PONÈNCIA. Pere Duran Farell, industrial i polític

Historia Pere Duran Farell [2014.10.20]

Pere-A. Fàbregas (2014): Pere Duran Farell, industrial i polític

Forùm Patrimoni Industrial. Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya

Auditori Pompeu Fabra. Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Barcelona

ARXIUS: 2014.10.20.AMCTAIC.Forum PI. Pere Duran Farell

ENTREVISTA PREMSA. L’home de les utopies responsables. Pere A. Fàbregas analitza en una biografia el pensament i l’estratègia negociadora de Pere Duran Farell

2014.09.07.ARAdiumenge.Entrevista PFHistòria Pere Duran Farell [2014.09.07]

Entrevista amb Pere-A. Fàbregas (2014): L’home de les utopies responsables. Pere A. Fàbregas analitza en una
biografia el pensament i l’estratègia
negociadora de Pere Duran Farell

ARA (7 septembre 2014), Barcelona, 1 p.

ARXIUS: 2014.09.07.ARAdiumenge.Entrevista PF:

LLIBRE. Pere Duran Farell. Biografia

Històr2014.06.16.Llibre Durania Pere Duran Farell [2014.06.16]

Pere-A. Fàbregas (2014): Pere Duran Farell. Biografia

Biblioteca d’empresaris, 1.

RBA La Magrana, Barcelona, 238 p. ISBN 978-84-8264-686-2

[La Biblioteca d’empresaris es un projecte de RBA amb la Societat d’Estudis Econòmics i el Foment del Treball Nacional] 

 

Seguir leyendo LLIBRE. Pere Duran Farell. Biografia

PONÈNCIA. Josep Mansana Tarrés, enginyer, creador i primer CEO de la Catalana de Gas i Electricitat

Història Gas [2013.12.13]2013.12.13.AMCTAIC.IX Jornades Arqueologia Industrial.ponencia.PF

Pere-A. Fàbregas (2013): Josep Mansana Tarrés, enginyer, creador i primer CEO de la Catalana de Gas i Electricitat

IX Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya Ciència, Tècnica i Industria.

Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya. Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, Barcelona

ARXIUS: 2013.12.13.AMCTAIC.IX Jornades Arqueologia Industrial.ponencia.PF

ENTREVISTA REVISTA. Camins per sortir de l’«edat dels hidrocarburs»

Medi Ambient [202013.05.31.EntrPF.rev.Dep.MA.GenCat13.05.31]

Entrevista amb Pere-A. Fàbregas i Mariano Marzo (2013): Camins per sortir de l’«edat dels hidrocarburs»

Revista Medi Ambient, Tecnologia i Cultura, n. 50 (maig 2013) Barcelona, p. 48/53. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

ARXIUS: 

2013.05.31.EntrPF.rev.Dep.MA.GenCat