[CITA REVISTA 1996] «L’establiment dels cursos de mecànica a l’Escola Industrial de Barcelona (1851-1852). Precedents, professors i alumnes inicials»

[CITA REVISTA] PUIG-PLA, Carles (1996): «L’establiment dels cursos de mecànica a l’Escola Industrial de Barcelona (1851-1852). Precedents, professors i alumnes inicials».  Quaderns d’Història de l ‘Enginyeria, vol. I (1996), Barcelona, pp. 95/147 [1996.06.30]

01 [CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Pròleg de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana. [1993.09.80] [p. 112]