[CITA LIBRO 1997] «Catàleg de publicacions: 1907-1996»

[CITA LIBRO] INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (1997): «Catàleg de publicacions: 1907-1996». Barcelona: Institut d’Estudis Catalans [1997.06.30]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A., MOLTÓ, Jaume i MAJÓ, Joan (1982): «Planificació Energètica a Catalunya» a Generalitat de Catalunya: Estudis i propostes tècniques per al desenvolupament de la política tecnològica. Barcelona: Generalitat de Catalunya [1982.10.00] [pp. 107-108, 506]