[LLIBRE 2006] «Mutua Universal: Els primers cent anys (1907-2007)»

2006.99.99.Mutua.cat.tapa duraHistòria Mútues [2006.99.99]

Fàbregas, Pere-A. (2006): Mutua Universal: Els primers cent anys (1907-2007)

Próleg Juan Echevarria Puig, President de Mutua Universal

Barcelona: Mutua Universal, 359 pp.

[presentat a Barcelona 2007.01.16]

ÍNDEX

 • Portada, crèdits, índex, introducció, pròleg, prefaci
 • Les primeres idees de Seguretat Social
 • L’Espanya del final del segle XIX i l’inici del segle XX
 • La Llei Dato i les primeres Mútues
 • Constitució de Mutua General de Seguros (1907-1920)
 • Diversificació de rams i inmobles: Josep Mansana (1920-1934)

 • El període de la Guerra Civil (1934-1939)
 • La postguerra i l’autarquia econòmica
 • L’Assegurança Obligatòria de Malaltia
 • La creació de la Seguretat Social
 • Mutua General – Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo nº 10
 • La situació postconstitucional
 • Mutua Universal – Mugenat
 • Documents
 • Organs de Govern, direcció i participació
 • Bibliografia