[CITA TESIS 2009] «Un model d’empresa energètica local: “Gas Reusense” 1854-1969). Memòria de la indústria del gas a Reus. La producció de gas a partir de la destil.lació d’hulla, la implantació elèctrica a la ciutat i els derivats del petroli»

[CITA TESIS] MOYANO, Florenti (2009): Un model d’empresa energètica local: “Gas Reusense” 1854-1969). Memòria de la indústria del gas a Reus. La producció de gas a partir de la destil.lació d’hulla, la implantació elèctrica a la ciutat i els derivats del petroli. Tesis Doctoral Universitat Rovira i Virgili (URV). Facultat de Lletres.Tarragona [2009.06.30]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Pròleg de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana. [1993.09.80] [p. 52, 585]