[CITA RESEÑA 2011] «Empresa, cultura i tecnologia. Els Gil del gas»

[CITA RESEÑA] ROCA ROSELL, Antoni (2011): «Empresa, cultura i tecnologia. Els Gil del gas». Quaderns d’història de l’enginyeria, vol. XII, pp. 275-277 [2011.12.30] 

01

[CITA TEXTUAL] «El llibre de Rodrigo analitza en detall “els altres” negocis dels Gil, potser per complementar el que fins ara sabíem sobre la família, principalment a través dels treballs de Mercedes Arroyo i de Pere A. Fàbregas» [p. 276]