ENTREVISTA REVISTA. Entrevista amb Pere-A. Fàbregas Vidal (CE i MBA 67) i Francesc Rafart Estela (MBA 68). L’Associació d’Antics Alumnes d’Esade

ESADE [1989.08.00]1989.08.00.BIAA.Entrevista amb Pere A. Fabregas

Entrevista amb Pere-A. Fàbregas (1989): Entrevista amb Pere-A. Fàbregas Vidal (CE i MBA 67) i Francesc Rafart Estela (MBA 68). L’Associació d’Antics Alumnes d’Esade

Butlleti Informatiu Antics Alumnes d’Esade nº 30 (juliol-agost 1989), Barcelona, p. 14/15

ARXIUS: 1989.08.00.BIAA.Entrevista amb Pere A. Fabregas