Archivo de la categoría: b05. Fundaciones

ARTICLE REVISTA] La implicació de la ciutadania en la societat. Les associacions d’utilitat pública: el cas de l’AMCTAIC

Fundacions  [2022.03.04]

FÀBREGAS, Pere-A. (2022): «La implicació de la ciutadania en la societat. Les associacions d’utilitat pública: el cas de l’AMCTAIC»

a Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya [AMCTAIC]: Butlletí d’Arqueologia Industrial i de Museus de Ciència i Tècnica, n 86 (2022), pp. 12/15

Descarregar PDF

PARAULES. Taula Rodona: I avui, a quina hora ser

F