Archivo de la etiqueta: Barcelona

[ARTICLE REVISTA] Una fàbrica del ram de l’aigua: el tint de Can Fàbregas (Barcelona, 1854-1966)

Indústria Tèxtil  [2023.02.09]

FÀBREGAS, Pere-A. (2023): «Una fàbrica del ram de l’aigua: el tint de Can Fàbregas (Barcelona, 1854-1966)»

a Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya [AMCTAIC]: Butlletí d’Arqueologia Industrial i de Museus de Ciència i Tècnica, n 88 (2023), pp. 8/11

Descarregar PDF

ARTICLE REVISTA] La implicació de la ciutadania en la societat. Les associacions d’utilitat pública: el cas de l’AMCTAIC

Fundacions  [2022.03.04]

FÀBREGAS, Pere-A. (2022): «La implicació de la ciutadania en la societat. Les associacions d’utilitat pública: el cas de l’AMCTAIC»

a Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya [AMCTAIC]: Butlletí d’Arqueologia Industrial i de Museus de Ciència i Tècnica, n 86 (2022), pp. 12/15

Descarregar PDF

[LIBRO 2021] Mutua Universal. Más de un siglo de proximidad y servicio 1907-2020

Historia Mutuas [2021.07.15]

FÀBREGAS, Pere-A. (2021): Mutua Universal. Más de un siglo de proximidad y servicio 1907-2020. Barcelona: Mutua Universal, 427 pp.

[Libro ganador del Premi Bonaplata d’Estudis 2022 de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya]

Descargar PDF

[ARTICLE REVISTA] Emplaçaments estratègics a la desembocadura del riu Besòs: les centrals elèctriques [1912-2020]

Sector Energía  [2021.01.18]

FÀBREGAS, Pere-A. (2021): «Emplaçaments estratègics a la desembocadura del riu Besòs: les centrals elèctriques [1912-2020]»

a Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya [AMCTAIC]: Butlletí d’Arqueologia Industrial i de Museus de Ciència i Tècnica, n 84 (2020), pp. 3/8

Descarregar PDF

[BOOK 2018] Naturgy, 175 Years of Commitment to Energy and Society (1843-2018)

Gas History [2018.12.25.c]

FÀBREGAS, Pere-A. (2018): Naturgy, 175 Years of Commitment to Energy and Society (1843-2018). Barcelona: Naturgy Energy Group / Planeta, 433 pp.

[Award winning book of Premi Bonaplata d’Estudis 2019 de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya]

Download PDF

[LLIBRE 2018] Naturgy, 175 anys de compromís amb l’energia i la societat (1843-2018)

Història Gas [2018.12.25.b]

FÀBREGAS, Pere-A. (2018): Naturgy, 175 anys de compromís amb l’energia i la societat (1843-2018). Barcelona: Naturgy Energy Group / Planeta, 433 pp.

[Llibre guanyador del Premi Bonaplata d’Estudis 2019 de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya]

Descarregar PDF

 

[LIBRO 2018] Naturgy, 175 años de compromiso con la energía y la sociedad (1843-2018)

Historia Gas [2018.12.25.a]

FÀBREGAS, Pere-A. (2018): Naturgy, 175 años de compromiso con la energía y la sociedad (1843-2018). Barcelona: Naturgy Energy Group / Planeta, 433 pp.

[Libro ganador del Premi Bonaplata d’Estudis 2019 de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya]

Descargar PDF

 

PARAULES. Taula Rodona: I avui, a quina hora ser

F

[ARTICLE REVISTA] L’enginyer Pearson, modernització del territori i especulació financera

Història Gas  [2015.12.01]

FÀBREGAS, Pere-A. (2015): «L’enginyer Pearson, modernització del territori i especulació financera»

a Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya [AMCTAIC]: Butlletí d’Arqueologia Industrial i de Museus de Ciència i Tècnica, n 78 (2015), pp. 14/16

Descarregar PDF

[PRÓLOGO LIBRO] Mejora de la calidad del aire por cambio de combustible a gas natural en automoción. Aplicación a Madrid y Barcelona

Medio Ambiente [2007.11.14]

FÀBREGAS, Pere-A. (2007): «Prólogo»

en Baldasano, José M. (coordinador): Mejora de la calidad del aire por cambio de combustible a gas natural en automoción. Aplicación a Madrid y Barcelona. Barcelona: Fundación Gas Natural, 3 pp.

Descargar PDF

 

[PRÓLOGO LIBRO] Cambio de clima en el sector de la energía: una nueva ola de oportunidades de inversión respetuosa con el medio ambiente

Medio Ambiente [2005.10.05]

FÀBREGAS, Pere-A. (2005): «Prólogo»

en Sustainable Asset Management: Cambio de clima en el sector de la energía: una nueva ola de oportunidades de inversión respetuosas con el medio ambiente. Barcelona: Fundación Gas Natural, 2 pp.

Descargar PDF

[PRÓLOGO LIBRO] Los jovenes españoles nte la energía y el medio ambiente. Buena voluntad y frágiles premisas

Medio Ambiente [2005.09.21]

FÀBREGAS, Pere-A. (2005): «Prólogo»

en Pérez-Díaz, Víctor / Rodríguez, Juan Carlos: Los jóvenes españoles ante la energía y el medio ambiente. Buena voluntad y frágiles premisas. Barcelona: Fundación Gas Natural Fenosa, 3 pp. 

Descargar PDF

[LLIBRE 1993] Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787-1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país.

1993.09.80.Roura.catHistoria Gas [1993.09.01.b]

FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787-1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Barcelona: Gas Natural SDG / Enciclopèdia Catalana, 143 pp.

 

[LIBRO 1993] Un científico catalán del siglo XIX: José Roura y Estrada (1787-1860). Enseñanzas técnicas y alumbrado de gas en la modernización del país.

1993.09.60.Roura.espHistoria Gas [1993.09.01.a]

FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científico catalán del siglo XIX: José Roura y Estrada (1787-1860). Enseñanzas técnicas y alumbrado de gas en la modernización del país. Barcelona: Gas Natural SDG / Enciclopèdia Catalana, 143 pp.

 

 

 

[ARTÍCULO REVISTA] Un planteamiento multinacional en el siglo XIX: 140 años de historia en la industria del gas en Málaga (sexta parte)

Historia Gas [1989.09.30.c]

FÀBREGAS, Pere-A. (1989): «Un planteamiento multinacional en el siglo XIX: 140 años de historia en la industria del gas en Málaga (sexta parte)»

en Catalana de Gas: Cuadernos de Historia (Barcelona), n. 5 (VI) (septiembre 1989), pp. 1/54

Descargar PDF

[ARTÍCULO REVISTA] Un planteamiento multinacional en el siglo XIX: 140 años de historia en la industria del gas en Málaga (quinta parte)

Historia Gas [1989.09.30.b]

FÀBREGAS, Pere-A. (1989): «Un planteamiento multinacional en el siglo XIX: 140 años de historia en la industria del gas en Málaga (quinta parte)»

en Catalana de Gas: Cuadernos de Historia (Barcelona), n. 5 (V) (septiembre 1989), pp. 1/37

Descargar PDF

[ARTÍCULO REVISTA] Un planteamiento multinacional en el siglo XIX: 140 años de historia en la industria del gas en Málaga (cuarta parte)

Historia Gas [1989.09.30.a]

FÀBREGAS, Pere-A. (1989): «Un planteamiento multinacional en el siglo XIX: 140 años de historia en la industria del gas en Málaga (cuarta parte)»

en Catalana de Gas: Cuadernos de Historia (Barcelona), n. 5 (IV) (septiembre 1989), pp. 1/26

Descargar PDF

[ARTÍCULO REVISTA] Un planteamiento multinacional en el siglo XIX: 140 años de historia en la industria del gas en Málaga (tercera parte)

Historia Gas [1989.06.01]

FÀBREGAS, Pere-A. (1989): «Un planteamiento multinacional en el siglo XIX: 140 años de historia en la industria del gas en Málaga (tercera parte)»

en Catalana de Gas: Cuadernos de Historia (Barcelona), n. 5 (III) (junio 1989), pp. 1/38

Descargar PDF

 

[ARTÍCULO REVISTA] Un planteamiento multinacional en el siglo XIX: 140 años de historia en la industria del gas en Málaga (segunda parte)

Historia Gas [1989.05.01]

FÀBREGAS, Pere-A. (1989): «Un planteamiento multinacional en el siglo XIX: 140 años de historia en la industria del gas en Málaga (segunda parte)»

en Catalana de Gas: Cuadernos de Historia (Barcelona), n. 5 (II) (mayo 1989), pp. 1/30

Descargar PDF

[ARTÍCULO REVISTA] Un planteamiento multinacional en el siglo XIX: 140 años de historia en la industria del gas en Málaga (segunda parte)

Historia Gas [1989.04.01]

FÀBREGAS, Pere-A. (1989): «Un planteamiento multinacional en el siglo XIX: 140 años de historia en la industria del gas en Málaga (primera parte)»

en Catalana de Gas: Cuadernos de Historia (Barcelona), n. 5 (I) (abril 1989), pp. 1/34

Descargar PDF

[CAPÍTOL LLIBRE] La Política Energètica Comunitària i Catalunya

Sector Energia [1982.01.01]

FÀBREGAS Pere-A. (1982): «La Política Energètica Comunitària i Catalunya»

a Institut d’Investigacions Econòmiques: Llibre Blanc sobre la repercussió econòmica a Catalunya de l’entrada de Espanya a les Comunitats Econòmiques Europees. Barcelona: Generalitat de Catalunya, pp. 294/308

Descarregar PDF