PONENCIA. Barcelona y el gas, cerca de 200 años de relación. Una primera aproximación (imágenes)

Historia Gas [2002009.10.29.b.Barcelona y el gas.Una primera.AMCTAIC.imagenes9.10.29.b]

Pere-A. Fàbregas (2009): Barcelona y el gas, cerca de 200 años de relación. Una primera aproximación (imágenes)

VIII Jornades d’Arquelogia Industrial de Catalunya ‘Barcelona i les Grans Fàbriques del segle XIX-XX’

Associació del Museo de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC), Barcelona, 21 p.

ARCHIVOS: 2009.10.29.b.Barcelona y el gas.Una primera.AMCTAIC.imagenes