Archivo de la categoría: b30. Industria textil

[ARTICLE REVISTA] Una fàbrica del ram de l’aigua: el tint de Can Fàbregas (Barcelona, 1854-1966)

Indústria Tèxtil  [2023.02.09]

FÀBREGAS, Pere-A. (2023): «Una fàbrica del ram de l’aigua: el tint de Can Fàbregas (Barcelona, 1854-1966)»

a Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya [AMCTAIC]: Butlletí d’Arqueologia Industrial i de Museus de Ciència i Tècnica, n 88 (2023), pp. 8/11

Descarregar PDF