Archivo de la categoría: b30. Industria textil

[CITA RESEÑA 2018] «X Jornades d’Arqueologia Industrial»

[CITA RESEÑA] MASSA ESTEVE, M. Rosa (2018): «X Jornades d’Arqueologia Industrial». Quaderns d’Història de l’Enginyeria, vol. XVI (2018), Barcelona, pp. 293-295 [2018.06.30]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (2017): «Una nissaga del Ram de l’Aigua: els Fàbregas Dasca de Valls», a Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya: El Patrimoni de la indústria alimentària: passat, present i futur. X Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya Vic 1-3.12.2016. Terrassa: AMCTAIC, pp. 429-450 [2017.06.30] [p. 294]

PONÈNCIA. Una nissaga del Ram de l’Aigua: els Fàbregas Dasca de Valls

Indústria tèxtil [2016.12.01]

Pere-A. Fàbregas (2016): Una nissaga del Ram de l’Aigua: els Fàbregas Dasca de Valls

X Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya

Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC) / Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)

Edifici El Sucre. Vic

ARXIUS: 2016.12.01.AMCTAIC.Vic.PF.publ.prot