CAPÍTOL LLIBRE. Resolucions del Congrés de la Cultura Catalana

Sector Energia [1978.99.99]1978.99.99.Quina ha d'esser la poltica energetica

Pere-A. Fàbregas (1978): Quina ha d’esser la politica energètica? a Congrés de la Cultura Catalana: Resolucions del Congrés de la Cultura Catalana, volum 2,

Congrés de Cultura Catalana, Barcelona, p. 122/123. ISBN 84-297-1402-2, ISBN 978-84-297-1402-9

ARXIUS: 1978.99.99.Quina ha d’esser la politica energetica