PONÈNCIA. La Fundació Gas Natural Fenosa i les relacions Universitat-Empresa

PONENCIA: Sect2011.11.02.UB.FBG.Col.laboremor Fundaciones [2011.11.02]

Pere-A. Fàbregas (2011): La Fundació Gas Natural Fenosa i les relacions Universitat-Empresa

Jornada ‘Col.laborem?’

Centre de Transferència de Coneixement, Tecnologia i Innovació de la UB

Fundacio Bosch Gimpera. Universitat de Barcelona. Barcelona

ARXIUS: 2011.11.02.UB.FBG.Col.laborem.Nodisponible