[ARTICLE REVISTA] Gas Natural Fenosa va començar com a Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas. Un ràpid recorregut històric

Història Gas [2011.10.01.b]

FÀBREGAS, Pere-A. (2011): «Gas Natural Fenosa va començar com a Societat Catalana per a l’Enllumenat per Gas. Un ràpid recorregut històric»

a Gas Natural Fenosa: Natural (Madrid), n. 39 (octubre 2011), pp.46/47

Descarregar PDF