[CITA REVISTA 1997] «La tecnologia del vi i la destil.lació a la Catalunya del 1800»

[CITA REVISTA] NIETO-GALAN, Agustí (1997): «La tecnologia del vi i la destil.lació a la Catalunya del 1800». Quaderns d’Història de l ‘Enginyeria, vol. II, Barcelona, pp. 9-39 [1997.06.30]

01 [CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Pròleg de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana [1993.09.80] [p. 39]

[CITA RESEÑA 1997] «Química pràctica per a la obtenciò del vi»

[CITA REVISTA] VALLS JUNYENT, Francesc (1997): «Química pràctica per a la obtenciò del vi». Quaderns d’Història de l’Enginyeria, vol. II (1997), Barcelona, pp.171-173 [1997.06.30]

01

[CITA TEXTUAL] «Lusa i Roca sintetitzen els treballs recents sobre la biografia i el context intel.lectual de Roura de Ma. Dolors Martínez i No i Pere A. Fabregas, i recullen algunes de les aportacions d’Agustí Nieto-Galán sobre la història de l’Escola de Química de la Junta de la Comerç i del que en va ser primer director i mestre de Roura, Francesc Carbonell Bravo» [p. 171]

02 [CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Pròleg de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana. [1993.09.80] [p. 171]

[CITA LIBRO 1997] «Catàleg de publicacions: 1907-1996»

[CITA LIBRO] INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (1997): «Catàleg de publicacions: 1907-1996». Barcelona: Institut d’Estudis Catalans [1997.06.30]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A., MOLTÓ, Jaume i MAJÓ, Joan (1982): «Planificació Energètica a Catalunya» a Generalitat de Catalunya: Estudis i propostes tècniques per al desenvolupament de la política tecnològica. Barcelona: Generalitat de Catalunya [1982.10.00] [pp. 107-108, 506]

[CITA CAP.LIBRO 1997] «Ciència aplicada i industrialització a Catalunya. Les aportacions de Josep Roura (1797-1860)»

[CITA CAP.LIBRO] LUSA MONFORTE, Guillermo i ROCA ROSELL, Antoni (1997): «Ciència aplicada i industrialització a Catalunya. Les aportacions de Josep Roura (1797-1860)», a  Roura, Josep (1839): Memoria sobre los vinos y su destilación y sobre los aceites, [edició facsímil 1997]. ETSIIB (UPC), Barcelona, pp. VII-XLIX [1997.06.30]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Pròleg de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana [1993.09.60] [p. IX]