[CITA LIBRO 2008] «El patrocini empresarial i com buscar patrocinador»

[CITA LIBRO] CLOTAS I CIERCO, Pere (2008): «El patrocini empresarial i com buscar patrocinador». Barcelona: Generalitat de Catalunya [2008.02.27]

01

[CITA TEXTUAL] «Un ja llunya exemple també d’iniciativa empresarial en el món de la formació el tenim -com explica Pere Fabregas- en la creació de les escoles superiors de negoci a Catalunya, com ESADE o IESE. A finals de la decada dels cinquanta, els joves empresaris catalans, sota el mestratge de Jaume Vicens Vives, van entendre que era la societat civil, la nova burgesia del país, qui havia d’ activar el motor social en aquest aspecte i en altres de la modernització de Catalunya. Des del vessant polític s’invoca també la importancia d’aquesta relació: segons l’aleshores president Maragall, en l’obertura del curs universitari 2004-2005, “el desenvolupament de Catalunya ha de fonamentar-se en el turisme, la indústria i la universitat”» [p. 356]

02

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (2004): Arrels d’un futur: Una historia de ESADE y de la Asociación de Antiguos Alumnos. Prólogo de Joan Rigol. Barcelona: ESADE. [2004.11.04] [p. 356]