ENTRADA ENCICLOPEDIA. Esteve Burés i Arderiu [Diccionario Biográfico Español]

Genealogía  [2010.00.00.a]2010.00.00.a.Esteve Bures i Arderiu.RAH

Pere-A. Fàbregas (2010): Esteve Burés i Arderiu en Real Academia de la Historia:  Diccionario Biográfico Español, volumen IX

Real Academia de la Historia, Madrid, volumen IX, p.668. ISBN 978-84-96849-65-5. Obra completa (2009, 50 volúmenes) ISBN 978-84-96849-56-3 

ARCHIVOS: 2010.00.00.a.Esteve Bures i Arderiu.RAH