COMPAREIXENÇA PARLAMENTARIA. Parlament de Catalunya. Resposta Pere-A. Fàbregas preguntes diputades i diputats

B. TORN DE RÈPLICA

Fundacions [2014.10.22]

Compareixença de Pere-A. Fábregas, president de la Coordinadora Catalana de Fundacions (2014): Proposició de Llei de Transparència, accés a la informació i bon govern

  • a. Torn de Compareixença
  • b. Torn de Rèplica

Parlament de Catalunya. Comissió d’Afers Institucionals. Barcelona (Canal Parlament)

COMPAREIXENÇA PARLAMENTARIA. Parlament de Catalunya. Compareixença Pere-A. Fàbregas. Proposició Llei Transparència

A.TORN DE COMPAREIXENÇA

Fundacions [2014.10.22]

Compareixença de Pere-A. Fábregas, president de la Coordinadora Catalana de Fundacions (2014): Proposició de Llei de Transparència, accés a la informació i bon govern

  • a. Torn de Compareixença
  • b. Torn de Rèplica

Parlament de Catalunya. Comissió d’Afers Institucionals. Barcelona (Canal Parlament)

PONÈNCIA. Pere Duran Farell, industrial i polític

Historia Pere Duran Farell [2014.10.20]

Pere-A. Fàbregas (2014): Pere Duran Farell, industrial i polític

Forùm Patrimoni Industrial. Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya

Auditori Pompeu Fabra. Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Barcelona

ARXIUS: 2014.10.20.AMCTAIC.Forum PI. Pere Duran Farell

[CITA REVISTA 2014] «La industria del gas en Málaga en los años 1940: un negocio en dificultades»

[CITA REVISTA] FERNÁNDEZ PARADAS, Mercedes (2014): «La industria del gas en Málaga en los años 1940: un negocio en dificultades». Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa [RHEE], nº8 (2014), Bilbao, pp. 319/341 [2014.10.13]

01

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1986): «La Industria del Gas en España: un ensayo de interpretación histórica». Conferencia en el Excmo. Ayuntamiento de Tortosa. Barcelona: Catalana de Gas y Electricidad [1986.11.14] [pp. 320, 339]

TERTÚLIA RADIO. Radio Sabadell. A Bona Hora (2014.10.10)

Societat [2014.10.10]

Joan Brunet, Pere-A. Fàbregas i Antoni Garrell (2014): Tertúlia A Bona Hora

Temes: Legioneŀla, Ebola, Einstein: “l’observador canvia l’observat”, ANC: Ara es l’hora,

Radio Sabadell, Sabadell. Programa: A Bona Hora. Periodista: Aura Costa

ARXIUS: 

 

TERTÚLIA RADIO. Radio Sabadell. A Bona Hora (2014.10.03)

Societat [2014.10.03]

Joan Brunet, Pere-A. Fàbregas i Antoni Garrell (2014): Tertúlia A Bona Hora

Temes: Lluis Monge i la instal.lació de comptadors inteŀligents, Llei catalana gais i lesbianes – carga de la prova al reves, Que es la democràcia i els valors?

Radio Sabadell, Sabadell. Programa: A Bona Hora. Periodista: Aura Costa

ARXIUS: