[CITA REVISTA 1996] «Bibliografia històrica de Barcelona. Publicacions dels anys 1993 i 1994»

[CITA REVISTA] GABRIEL TOMÀS, Maria del Mar (1996): «Bibliografia històrica de Barcelona. Publicacions dels anys 1993 i 1994».  Barcelona Quaderns d’Història, núm. 2/3 (1996), Barcelona, pp. 195-223 [1996.06.30]

01 [CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (1993): Un científic català del segle XIX: Josep Roura i Estrada (1787- 1860). Ensenyaments tècnics i enllumenat de gas en la modernització del país. Pròleg de Pere Duran Farell. Barcelona: Gas Natural SDG, S.A. / Enciclopèdia Catalana. [1993.09.80] [p. 214]