CAPÍTOL LLIBRE. Els reptes d’una economia integrada en el nou mil.leni

Finances [1999.11.11.b]1999.11.11.b.El mercat de valors espanyol en el nou context europeu.Llibre

Pere-A. Fàbregas (1999): El mercat de valors espanyol en el nou context europeu a Col.legi d’Economistes de Catalunya (1999): Els reptes d’una economia integrada en el nou mil.leni

Col.legi d’Economistes de Catalunya, Barcelona, p. 35/36 [resum ponencia]

ARXIU: 1999.11.11.b.El mercat de valors espanyol en el nou context europeu.Llibre