[CITA REVISTA 2007] «El pensament de Pere Duran Farell»

[CITA REVISTA] MALUQUER SOSTRES; Joaquim (2007): «El pensament de Pere Duran Farell». Revista de Catalunya  núm. 224 (2007), Barcelona, pp. 9-25 [2007.01.01]

01

[CITA TEXTUAL] «Des de l’interior de l’ empresa, Pere A. Fabregas, un home que al llarg dels anys va viure l’ actuació del qui era el seu president en el curs de 1a renovació del sector gasista, ha deixat escrit que, com a gestor, fomentava l’eficàcia, !’eficiència, la millora de la productivitat, i. el sentit tecnològic; com a estratega, el producte nou, la renovació dels socis i els nous mercats. També subratlla l’assumpció del risc, l’austeritat, les relacions amb l’Administració i la societat civil, i la capacitat de lideratge» [p. 13]

02 [CITA TEXTUAL] «A més, destaca […]; la presentació dels escrits sobre el gas i l’energia, per Pere A. Fabregas i Vidal, director corporatiu […] [p. 25]
03

[CITA OBRA] FÀBREGAS, Pere-A. (2001): «Escrits sobre el gas i la energia» a Rigol, Joan; Fàbregas, Pere-A., Mayor Zaragoza, Federico i Maluquer Sostres, Joaquim: Pensament, reflexions i escrits de Pere Durán Farell. Barcelona, Gas Natural SDG, pp. 65-93 [2001.03.05.b] [pp. 13, 25]